Bijbelkiezer (2636 products)

Taal

Soort

Bijbelvertaling naam

Speciale editie

ANBI

De ZakBijbelBond is opgericht in 1914 en in 2004 gefuseerd met Gospel for Guests.
Statutaire naam: Stichting ZBB-Gospel for Guests
Inschrijving Kamer van Koophandel: 41199044

Fiscaal nummer: 802853985

Postadres: Postbus 141, 6860 AC  Oosterbeek

Bestuur:
Dhr. C. Weeda - voorzitter
Mevr. W. Meijboom-Pannekoek - penningmeester
Mevr. A.C. Baksteen - secretaris
Dhr. H. van der Woude - alg. bestuurslid
Dhr. G. Babayan - alg. bestuurslid


Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ZakBijbelBond-Gospel for Guests heeft slechts 1 werknemer in vaste dienst.

Deze eenkoppige directie ontvangt een bescheiden salaris, hetgeen voor een functie bij een non-profit organisatie als normaal beschouwd mag worden.

----

Missie & doelstellingen:

ZakBijbelBond-Gospel for Guests heeft als doelstelling mensen te stimuleren God's Woord te lezen of te beluisteren, bij zich te dragen en te delen met anderen.

----

Hieraan geeft de stichting invulling door:

Beschikbaar maken van Bijbels en/evangelisatiemateriaal in alle hier benodigde talen welke gemiddeld tegen kostprijs geleverd worden.
Project Lees-Draag-Deel: Christenen oproepen het Johannes-evangelie te lezen, bij zich te dragen en door te geven.
Project: AudioBijbels voor Afrika - Het gratis verstrekken van AudioBijbels welke door zendelingen in Afrika gratis verstrekt worden aan hen die God's Woord niet kunnen lezen.
Project: AudioBijbels voor Azië - Het gratis verstrekken van AudioBijbels welke door zendelingen in Azië gratis verstrekt worden aan hen die God's Woord niet kunnen lezen.
Het Bijbelfonds: Gratis Bijbels voor hen die er geen hebben en graag in het bezit komen van een Bijbel.

----

De manier waarop de instelling geld werft:

Fondsen worden geworven onder de eigen achterban. N.a.v. de gebeds-en nieuwsbrieven ontvangen we giften vanuit onze achterban.
Tevens kan via onze webshop gedoneerd worden voor de activiteiten van de stichting.

Daarnaast probeert de stichting wanneer mogelijk een redactioneel stuk in de media (landelijke kranten e.d.) te plaatsen, waaruit ook weer giften binnen komen om de activiteiten te kunnen voortzetten.

----

Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling:

Stichting ZBB-Gospel for Guests houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Alle fondsen en gelden die binnenkomen zullen worden aangewend voor het op voorraad nemen en kunnen leveren van Bijbels in allerlei talen en het gratis verstrekken van luisterbijbels aan de genoemde projecten. Het vermogen van de stichting zit metname in de voorraad met Bijbels in allerlei talen. Zie hiervoor onze jaarverslagen hieronder.

----

Financiële verantwoording:

Jaarverslag 2011


Jaarverslag 2012


Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2015


Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2017

----

Meerjarenprognose:

2016-2018

----

Voor een verslag van onze werkzaamheden kunt u onze gebeds- en nieuwsbrieven hier bekijken:

2012-1

2012-2

2013-1

2013-2

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2018-1

2018-2

Het actueel verslag:
De stichting heeft veel tijd gestoken in lobbyen met uitgevers van Bijbels om hen te overtuigen een luisterbijbel beschikbaar te stellen van hun bijbelvertaling, het liefst gratis, of anders tegen betaling. Er waren totaal geen luisterbijbels beschikbaar voor niet-gehandicapten. Men kan dus niet gewoon een boekwinkel inlopen of een webshop bezoeken en een luisterbijbel aanschaffen of online gratis een professionele luisterbijbel downloaden. Partner Biblica heeft echter een luisterbijbel beschikbaar gesteld. We blijven lobbyen totdat ook meer uitgevers dit voorbeeld volgen.
Nu in 2018 zijn we bezig met een audioversie van de BasisBijbel.

Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van een luisterbijbel van de BasisBijbel. Deze zullen in ieder geval gratis door ons aan de populaire (gratis) Bijbel App van YouVersion ter beschikking worden gesteld.

Via het Bijbelfonds hebben we honderden Arabische Bijbels gratis mogen verstrekken aan hen die deze door willen geven aan vluchtelingen.
Ook zijn er honderden Arabische Bijbels gratis verstrekt onze website www.bijbelfonds.nl.
Perzische Nieuw Testamenten zijn in 2018 ook toegevoegd, alsmede een aantal andere talen.
We zijn nu druk doende het aantal talen uit te breiden waarin we gratis Bijbels en bijbelgedeelten gratis verspreiden via www.bijbelfonds.nl

Het project AudioBijbels voor Afrika blijft doorlopen. We mogen dit jaar weer enkele tientallen luisterbijbels gratis beschikbaar stellen voor verspreiding in Nigeria.

Ook geven we gratis LuisterBijbels op compacte players weg aan ouderen in zorgcentra en blindeninstituten. Dit is voor deze doelgroep een uitkomst gebleken.

Onze website is vernieuwd. Om iedereen nog beter van dienst te zijn kan de afleverdag gekozen worden. Zo komen de Bijbels op het beste tijdstip aan en worden kansen om de Bijbel door te geven optimaal benut.

Blijvend leveren we via www.zakbijbelbond.nl Bijbels tegen kostprijs. Daar waar het kan, leveren we de Bijbels zelfs onder onze kostprijs. Dit alles om de verspreiding te bevorderen.

Ook ontwikkelen we nieuwe verspreidingsuitgaven van de BasisBijbel. Voor velen is deze vertaling een uitkomst: het makkelijkst te begrijpen en toch is het een 'warme' vertaling gebleven.
Begin 2018 hebben we toegevoegd: een HuisBijbel, een HuwelijksBijbel en 2 soorten Nieuw Testamenten. Zoals hierboven beschreven hopen we dit jaar met een luisterbijbel van de BasisBijbel te komen. Deze zal gratis ter beschikking worden gesteld via de populaire bijbelapp YouVersion (www.bible.com).

----

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor:

info@zakbijbelbond.nl

026 3338048 (op werkdagen van 9:00 - 17:00 uur)