Winkelwagen (leeg) 0
Bijbelkiezer (2601 products)

Taal

Soort

Bijbelvertaling naam

Speciale editie

ANBI

De ZakBijbelBond is opgericht in 1914 en in 2004 gefuseerd met Gospel for Guests.
Statutaire naam: Stichting ZBB-Gospel for Guests
Inschrijving Kamer van Koophandel: 41199044

Fiscaal nummer: 802853985

Postadres: Postbus 141, 6860 AC  Oosterbeek

Bestuur:
Dhr. C. Weeda - voorzitter
Mevr. W. Meijboom-Pannekoek - penningmeester
Mevr. A.C. Baksteen - secretaris
Dhr. H. van der Woude - alg. bestuurslid
Dhr. G. Babayan - alg. bestuurslid


Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ZakBijbelBond-Gospel for Guests heeft slechts 1 werknemer in vaste dienst.

De directeur ontvangt een bescheiden salaris, hetgeen voor een functie bij een non-profit organisatie als normaal beschouwd mag worden.

----

Missie & doelstellingen:

ZakBijbelBond-Gospel for Guests heeft als doelstelling mensen te stimuleren God's Woord te lezen of te beluisteren, bij zich te dragen en te delen met anderen.

----

Hieraan geeft de stichting invulling door:

Beschikbaar maken van Bijbels en/evangelisatiemateriaal in alle hier benodigde talen welke gemiddeld tegen kostprijs geleverd worden.
Project Lees-Draag-Deel: Christenen oproepen het Johannes-evangelie te lezen, bij zich te dragen en door te geven.
Project: AudioBijbels voor Afrika - Het gratis verstrekken van AudioBijbels welke door zendelingen in Afrika gratis verstrekt worden aan hen die God's Woord niet kunnen lezen.
Project: AudioBijbels voor blinden - Het gratis verstrekken van AudioBijbels voor verspreiding van Gods Woord aan blinden en slechtzienden o.a. in  ontwikkelingsgebieden
Het Bijbelfonds: Gratis Bijbels voor hen die er geen hebben en graag in het bezit komen van een Bijbel.
De BasisBijbel: Als uitgever van de BasisBijbel publiceren we edities welke voor evangelisatie en bijbelverspreiding gebruikt kunnen worden. Deze gemakkelijke bijbelvertaling wordt door behoorlijk wat evangelisten als bijbelvertaling van hun voorkeur gezien, om te verspreiden.

----

De manier waarop de instelling geld werft:

Fondsen worden geworven onder de eigen achterban. N.a.v. de gebeds-en nieuwsbrieven ontvangen we giften vanuit onze achterban.
Tevens kan via onze webshop gedoneerd worden voor de activiteiten van de stichting.

Daarnaast probeert de stichting wanneer mogelijk een redactioneel stuk in de media (landelijke kranten e.d.) te plaatsen, waaruit ook weer giften binnen komen om de activiteiten te kunnen voortzetten.

----

Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling:

Stichting ZBB-Gospel for Guests houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Alle fondsen en gelden die binnenkomen zullen worden aangewend voor het op voorraad nemen en kunnen leveren van Bijbels in allerlei talen en het gratis verstrekken van luisterbijbels aan de genoemde projecten. Het vermogen van de stichting zit metname in de voorraad met Bijbels in allerlei talen. Zie hiervoor onze jaarverslagen hieronder.

----

Financiële verantwoording:

Jaarverslag 2011


Jaarverslag 2012


Jaarverslag 2013


Jaarverslag 2014


Jaarverslag 2015


Jaarverslag 2016


Jaarverslag 2017


Jaarverslag 2018

----

Meerjarenprognose:

2019-2021

----

Voor een verslag van onze werkzaamheden kunt u onze gebeds- en nieuwsbrieven hier bekijken:

2012-1

2012-2

2013-1

2013-2

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2018-1

2018-2

2019-1 (verschijnt in juni '19)

Het actueel verslag:
De stichting is in 2019 bezig met het ontwikkelen van diverse evangelisatiematerialen, Zowel traktaten als nieuwe bijbeluitgaven. Zo kunnen we nu op verzoek groot letter bijbels drukken in een oplage van 100 stuks. 
Het Bijbelfonds, waarvoor de stichting een 2e website beheert (www.bijbelfonds.nl), groeit nog steeds. We zijn op zoek naar nieuwe sponsors om nog meer bijbels in nog meer talen gratis ter beschikking te stellen aan evangelisten. Hierbij letten we er wel op dat we geen Bijbels weggeven aan hen die hiervoor al genoeg geld ter beschikking hadden. Dit ondervangen we o.a. door evangelisten zelf te benaderen en met hen door te nemen wat hun noden zijn op Bijbel gebied.
We blijven ook in 2019 weer actief met lobbyen voor luisterbijbels. Nog lang niet alle bijbelvertalingen zijn voor iedereen beschikbaar in een makkelijke format.
Voor het project luisterbijbels voor blinden werken we samen met gelijkgestemde organisaties. Bij dit project geven we LuisterBijbels op gebruiksvriendelijke compacte players weg aan ouderen in zorgcentra en blindeninstituten. Dit is voor deze doelgroep echt een uitkomst.
Het aantal talen waarin wij gesproken Bijbels ter beschikking hebben is gedurende 2019 weer verder gegroeid. Door samenwerking met MegaVoice kunnen we Bijbels en Nieuw Testamenten in erg veel talen aanbieden.

Afgelopen jaar was onze website vernieuwd, maar dat bleek dit jaar wederom nodig. Om onze afnemers geen hinder te laten ondervinden bij het bestellen van de evangelisatiematerialen hebben we ons best gedaan de bestelprocedure zo soepel mogelijk te laten zijn. Het is nu zelfs mogelijk om op de afleverdag een tijdvak te kiezen. Wanneer een Bijbel cadeau wordt gedaan kan gekozen worden voor een gratis cadeauverpakking. Ook voegen we desgewenst een zelf opgegeven tekst toe aan de levering.


Blijvend leveren we via www.zakbijbelbond.nl Bijbels tegen kostprijs. Daar waar het kan, leveren we de Bijbels zelfs onder onze kostprijs. Dit alles om de verspreiding te bevorderen.

----

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor:

info@zakbijbelbond.nl

026 3338048 (op werkdagen van 9:00 - 17:00 uur)