Bijbelkiezer (2620 products)

Taal

Soort

Bijbelvertaling naam

Speciale editie

Stichting ZakBijbelBond-Gospel for Guests is lid van MissieNederland


MissieNederland is een missionaire netwerkorganisatie waar ruim 120 organisaties, 6 kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers aan deelnemen. Deze deelnemers werken binnen MissieNederland samen met het uiteindelijke doel om het evangelie hoorbaar en zichtbaar te maken. 

Samenwerken is geen doel op zich. MissieNederland brengt organisaties en gemeenten bijeen vanuit het diepe verlangen naar een Kerk vol van mensen die Jezus Christus in alle aspecten van hun leven willen navolgen. Een Kerk die in haar hele wezen naar buiten gericht is, een Kerk die het evangelie uitleeft.

De hoofddoelstelling van het beleid van MissieNederland voor de periode 2012-2015 luidt als volgt:

Kerken helpen om hun missionaire identiteit en roeping in de Nederlandse context te verstaan en uit te oefenen.

De deelnemende organisaties zijn partners in het netwerk die - waar mogelijk - samenwerken om de volgende doelstellingen te realiseren:

  1. Bevorderen van systematische bezinning op de missionaire identiteit en roeping van de Kerk in de Nederlandse context.
  2. Gemeenten stimuleren en helpen om een missionaire levensstijl te ontwikkelen onder hun leden.
  3. Bevorderen van missionaire gemeenteopbouw in kerken.
  4. Bevorderen van missionaire presentie van kerken en gemeenten in de samenleving.
  5. Vergroten van eenheid en samenwerking van kerken en organisaties in Nederland.

Daarbij vormt MissieNederland:

  • een inspirerende ontmoetingsplaats waar de eenheid in Christus (in woord en daad) wordt beleden en beleefd
  • een platform voor visieontwikkeling en samenwerking met het oog op de groei van Gods Koninkrijk
  • een spreekbuis van de evangelische beweging richting kerk, media en samenleving.

Voor info over MissieNederland ga naar www.missienederland.nl