Winkelwagen (leeg) 0
Bijbelkiezer (2510 products)

Taal

Soort

Bijbelvertaling naam

Speciale editie

SPONSOR EEN 2E MEDEWERKER

Graag zouden wij een 2e medewerker aan kunnen nemen. Helaas hebben wij hier de financiële middelen niet voor.

Toch krijgen we veel telefoon en stroomt de mailbox vol met verzoeken tot het verzenden van evangelisatiemateriaal.

Deze 2e medewerker is noodzakelijk om adequaat te kunnen handelen n.a.v. alle verzoeken die bij ons binnenkomen. Ons kantoor en magazijn is compleet ingericht voor meerdere medewerkers.
Graag zouden wij dan ook nog een medewerker aan kunnen nemen.

Draag jij de verspreiding van God's Woord een warm hart toe en wil jíj ons sponsoren om onze tweede werkplek constant bezet te houden?

Maak dan je gift over op onderstaand rekeningnummer:

Stg ZBB-Gospel for Guests 
NL91 INGB 0000 0674 46

Hartelijk dank!

 

ANBI

Bij de belastingdienst staat stichting ZakBijbelBond - Gospel for Guests geregistreerd als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Dit houdt onder meer in dat bedrijven of particulieren hun aan ons gedane giften kunnen aftrekken voor de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting, rekening houdend met de gestelde voorwaarden zoals eventuele drempels.